วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าศาสนพิธี

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายณรินทร์ ยอดทอง และมอบเงินค่าศาสนพิธี ให้แก่ นายยงยุทธ ยอดทอง บุตร ณ วัดนานอน ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
DSC04840

DSC04845