วิทยากรบรรยายพิเศษ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง พบปะสมาชิก ช.พ.ค. วันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 – 11.00 น. ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
DSC01759

DSC01750
DSC01751