สวัสดีปีใหม่ 2561

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

26172246_1991301981124481_1440224673229384216_o