สวัสดีปีใหม่ 2561

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง และผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดตรัง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกเทมนตรีเทศบาลนครตรัง โดยมี นายรักเกียรติ ชูแสง รองปลัดเทศบาลนครตรัง เป็นผู้รับมอบกระเช้าแทน

26063500_1991293617791984_6319599549563939176_o