สวัสดีปีใหม่ 2561

นางพรอุทัย สมพงค์ ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตตรัง และคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน     สกสค. จังหวัดตรัง

26060102_1991304317790914_7459105536228675861_o 26024054_1991304394457573_8961455619747820040_o