สวัสดีวันสงกรานต์

สวัสดีปีใหม่ไทย 2564
สุขสันต์วันสงกรานต์ แคล้วคลาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด
ชีวิตประสบแต่ความสุข ความเจริญ การงานก้าวหน้า
คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนา ทุกท่านเทอญ
สงกรานต์