สอบปากคำทายาท

ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง และพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการนอกสถานที่ เพื่อสอบปากคำทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย ราย นางสาวกรุณา ยุทธชัย เนื่องจากทายาทสมาชิกสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สามารถเดินทางมาสอบปากคำ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ได้ด้วยตนเอง
S__50257930

S__50257933

373422