สะท้อนความสำเร็จ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. พัฒนาชีวิตครูได้จริง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

58087853_894881494176165_6672153826578923520_n