สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง พบสมาชิก

สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง พบสมาชิกชมรมข้าราชการครูบำนาญห้วยยอด จังหวัดตรัง (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของชมรมข้าราชการครูบำนาญห้วยยอด) ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 โรงเรียนห้วยยอด เวลา 08.00 – 13.00 น. โดย ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง และนางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้บรรยายพิเศษภารกิจงาน สกสค.และแจ้งข่าวสาร สกสค. แก่สมาชิกข้าราชการครูบำนาญ

DSC00280

DSC00283

DSC00286