อวยพรปีใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.15 น. นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ กับ ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง
36647

36652