เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

       ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. หลักสูตร “การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระบบงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.” ภาคใต้ วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา21175252_1771937536167587_1661953606_n