เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1

เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
พลาดไม่ได้ กับ …
“การบริการเหนือความคาดหมาย” ที่ท่านอาจไม่คาดคิดว่า มีจริงหรือ… ของ สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ มารวมกันอยู่ที่ นี่
สินค้าธงฟ้า ราคาสวัสดิการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี! จากโรงพยาบาลครู
วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562ZHSnJJAu3E_1548991646

3DzLjFnuuU_1548991647