โครงการจิตอาสารวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง จัดโครงการจิตอาสารวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมีนายพิทยา ทองย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยข้าราชการครูบำนาญ , คณะครู – นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร , พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง และประชาชน เข้าร่วมโครงการจิตอาสารวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ในวันนี้
ปิดท้าย โครงการจิตอาสารวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน วันนี้ ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบต้นยมชวน ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยนายพิทยา ทองย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร เป็นตัวแทนมอบต้นยมชวน
สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ #ขอขอบคุณค่ะ

ปรับภูมิทัศน์

DSC04200

DSC04211

DSC04219

DSC04221

DSC04224

DSC04226

DSC04228

DSC04230

DSC04231

DSC04236

DSC04242

DSC04247

DSC04254

DSC04257

DSC04270

DSC04271

DSC04278

DSC04280

DSC04317

DSC04325

DSC04331

DSC04333

DSC04342

DSC04347

DSC04360

DSC04369