โครงการตรวจสุขภาพของคณะแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลครู

โครงการตรวจสุขภาพของคณะแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลครู (สถานพยาบาล สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.
DSC03929

DSC03931

DSC03933

DSC03934

DSC03937

DSC03940

DSC03941

DSC03944