โครงการ “ครูช่วยครู”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะทำงานโครงการ “ครูช่วยครู” ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี นายแผ้ว รุจิระนันทบุตร เป็นประธานคณะทำงานนิเทศและติดตามผล นายสมปอง บัวบาน เป็นประธานคณะทำงานดำเนินโครงการ และ เวลา 13.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง พร้อมครูจิตอาสา ออกเยี่ยมและนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมอบแก่ ครูสุดารัตน์ วิเศษสิงห์ ซึ่งป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
DSC07800

DSC07805

DSC07816

DSC07818

DSC07820

DSC07821

DSC07822

DSC07823

DSC07825

DSC07829

DSC07830

DSC07832

DSC07836

DSC07837

DSC07840

DSC07847

DSC07849

DSC07852

DSC07856